Na 34 jaar komt er woensdag een einde aan de dagbestedingsactiviteiten in Carinova-locatie De Keppelerhof in Deventer. De huidige bezoekers en medewerkers gaan over naar Dagbesteding Sparrenheuvel in Diepenveen.

Stichting Welzijn Ouderen startte in oktober 1982 een éénjarig experiment: een dagcentrum voor ouderen die in sociaal moeilijke omstandigheden verkeerden. Het was de tweede sociale dagopvang in Nederland die niet binnen een verzorgingshuis of een andere instelling was gehuisvest.

Een éénjarig experiment groeide uit tot 34 jaren succes. Thuiszorg Zuidwest Overijssel, nu bekend als Carinova, heeft het van Stichting Welzijn ouderen destijds overgenomen.

Wat ooit begon op de Brink ging verder aan de Smedenstraat, onder de naam Dagcentrum De Keppelerhof. Vanaf juni 2000 is De Keppelerhof gehuisvest in het Rode Kruisgebouw aan de H.G. Gooszenstraat te Deventer.

Vertrouwd

Aan Brink 13 begon men destijds met twee bezoekers, twee dagen open, vier vrijwilligers. Dit groeide uit naar een goed lopend dagcentrum. De Keppelerhof was de afgelopen 16 jaar een vertrouwd adres voor menig oudere uit de gemeente Deventer.

Er komen mensen van 60 tot 90-plus die om gezondheidsredenen geen gebruik meer kunnen maken van reguliere voorzieningen zoals een buurthuis of soos. Mede door het dagcentrum kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen.

De huidige bezoekers van De Keppelerhof gaan gebruik maken van het dagcentrum op woonzorglocatie Sparrenheuvel in Diepenveen en zijn blij dat de groep niet uit elkaar valt. “Het is goed dat we bij elkaar kunnen blijven, we hebben het zo fijn met z’n allen!” Ook de medewerkers kunnen aan de slag bij Sparrenheuvel.