Gemeente Deventer betaalt ouderbijdrage jeugdhulp terug

Ouders die in de gemeente Deventer het afgelopen jaar een ouderbijdrage in de jeugdhulp hebben betaald, krijgen die weer terug. 

Dat meldt Deventer Centraal.

Het gaat in Deventer in totaal om 128 jeugdigen in 107 gezinnen.

Administratieve rompslomp

De ouderbijdrage in de jeugdhulp is per 1 januari 2016 met terugwerkende kracht afschaft. Het innen van de bijdrage geeft dure administratieve rompslomp en mogelijk weerhoudt het ouders soms hulp te vragen.

Ouders moesten in 2015 meebetalen aan verblijfskosten van kinderen die jeugdhulp buitenshuis kregen. Zij zouden geld besparen omdat er thuis geen kosten voor het kind worden gemaakt. Maar dat argument gaat vaak niet op.

Het innen van de bijdrage is bovendien duur. Nog een argument is dat ouders met een laag inkomen vanwege die bijdrage jeugdzorg zouden mijden.

CAK betaalt

Het CAK is verantwoordelijk voor de terugbetaling aan de ouders.

Tip de redactie