Veiligheidsfonds voor Deventer bedrijventerreinen komt er niet

Er komt geen Bedrijveninvesteringszone op de bedrijventerreinen in Deventer. Uit een meting blijkt dat er net onvoldoende draagvlak is.

Daarmee is de komst van een Veiligheidsfonds van de baan.

Bedoeling van dat fonds was om de kosten voor cameratoezicht eerlijker te verdelen over alle ondernemers op de bedrijventerreinen en het aantal camera’s uit te breiden. Voor het instellen van een Bedrijveninvesteringszone moest twee derde van de bedrijven die gestemd hadden vóór zijn.

Van de 405 bedrijven die hebben gestemd, waren er echter 250 bedrijven (61,6%) vóór. Dat is net te weinig. Ruim tweehonderd deelnemers dragen bij aan de collectieve beveiliging met 45 camera’s. Zij buigen zich nu over andere mogelijkheden om het cameratoezicht verder uit te breiden.

Tip de redactie