Referendum in Salland op vertrouwde locaties

Sallanders kunnen gewoon op hun vertrouwde locaties hun stem uitbrengen op het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Ook blijven de kosten in zowel Olst-Wijhe als in Raalte binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde budget. 

In hoofdlijnen is de organisatie van een referendum gelijk aan een gewone verkiezing. De kiezer krijgt een stempas en gaat daarmee naar het stembureau. Daar krijgt deze een stembiljet en stemt. Er wordt ’s avonds door het stembureau direct geteld en niet zoals de afgelopen keren de dag erop.

“Er is voor gekozen om geen veranderingen in de stembureaus aan te brengen. Dat betekent dat er 22 locaties zullen zijn waar gestemd kan worden”, laat burgemeester Martijn Dadema van de gemeente Raalte weten. “Stemmen is een democratisch recht, er komen ook campagneborden waar partijen hun poster mogen plakken.”

Opkomst

Over de verwachte opkomst doen beide gemeenten geen uitspraken. “De opkomst zal afhangen van de landelijke trend die zal ontstaan. Er wordt veel gesuggereerd. Voorspellingen doen we echter niet. Er zit wel een ondergrens aan de rechtsgeldigheid van dit referendum, namelijk minimaal 30 procent opkomst”, laat de gemeente Raalte weten.

De gemeente Olst-Wijhe meldt: “Over opkomstpercentages doen we geen uitspraken. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld zijn stem uit te brengen. De tijd zal het leren hoeveel mensen daar gebruik van maken.”

Referendum

Het referendum gaat over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. De Nederlandse regering steunt het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne en daarmee de buitengrenzen van Europa te versterken en de economische- en handelsrelaties met Oekraïne te verdiepen.

Op 6 april 2016 gaan de Nederlanders naar de stembus om hun mening over dit samenwerkingsakkoord te geven. De uitkomst is overigens niet bindend.

Tip de redactie