Een voorstel om het gemeentelijk servicepunt in Lemelerveld te sluiten is maandagavond door raadsleden niet enthousiast ontvangen. 

Burgemeester Noten van Dalfsen gaat nu laten uitzoeken wat de kosten zijn van het huidige en nieuwe beleid, meldt RTV Oost.

Het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen wil een nieuwe manier van dienstverlening voor de bewoners introduceren, omdat er te weinig mensen naar het servicepunt komen en er wel steeds twee ambtenaren moeten zijn.

Noten sprak van een experiment waarbij in de nieuwe situatie huisbezoeken plaatsvinden bij mensen die niet zelf naar het gemeentehuis kunnen komen en waarbij documenten als paspoorten thuis worden bezorgd.

Het college heeft over dit onderwerp de bevoegdheid zelfstandig te kunnen te beslissen, maar wil graag de mening van de politici weten. Onder meer Gemeentebelangen ziet de nieuwe werkwijze graag ingevoerd worden.

De partij wil in de tussentijd het servicepunt niet laten sluiten. "Voor Lemelerveld betekent sluiting van het servicepunt uitholling. Straks krijgen de mensen ook nog twee of drie uur huisarrest omdat ze op de bezorging van de documenten moeten wachten", aldus Herman Kleine Koerkamp van de partij.