PvdA en VVD in Olst-Wijhe maken zich zorgen over megastallen

De PvdA en VVD in de gemeente Olst-Wijhe maken zich zorgen over de regels rondom megastallen.

“Met de vaststelling van de nieuwe omgevingsvisie, eind vorige maand, hebben Provinciale Staten van Overijssel de deur voor de realisatie van megastallen in Olst-Wijhe wagenwijd opengezet. Daar maken wij ons zorgen over, dat is een groot risico voor mens en dier”, zo vinden de fracties van PvdA en de VVD.

Zorgen

Beide fracties willen van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe weten of en zo ja op welke wijze het college door de provincie is betrokken bij besluitvorming op dit punt. Ook willen de fracties weten of het college hun zorgen deelt.

De stelligheid waarmee de provincie Overijssel aangeeft dat alles in samenspraak is besloten, verwondert de PvdA en de VVD in Olst-Wijhe zeer. “Wij zijn op geen enkele wijze over een verruiming van de bouwmogelijkheden voor megastallen ingelicht."

Gezondheid

Beide partijen zien niets in de komst van megastallen. "Het gaat ons niet alleen om de gezondheidsrisico’s voor mens en dier, maar ook om bescherming van de kleinschalige veehouderij. Het college wordt daarom gevraagd om via bestemmingsplannen vormen van ongewenste intensieve veehouderij in Olst-Wijhe te ontmoedigen.”

De PvdA en de VVD hebben de schriftelijke vragen inmiddels aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.

NUwerk

Tip de redactie