Zestien leerlingen van het Carmel College Salland in Raalte vertrekken donderdag naar Marokko. 

De derdejaars vmbo-leerlingen gaan naar de Sahara en het Atlasgebergte. De eerste week wandelen de jongeren in de stilte en leegte van de woestijn, ontdekken ze het ritme van de dag gestuurd door opkomen en ondergaan van de zon.

De tweede week trekken ze door het Atlasgebergte en staat de reis in teken van het ontmoeten van de Marokkaanse kinderen op een basisschool voor nomaden.

Selectie

In september is het selectieproces gestart. Leerlingen schreven een motivatiebrief en hadden een sollicitatiegesprek om zo kans te maken op een plek in het project Xperience buiten Europa. Om te testen welke competenties de leerlingen al bezitten en welke ze nog willen ontwikkelen, is er getraind in het Boetelerveld en bij Radio Kootwijk.

Fit for Life Xperience

Fit for Life Xperience Xperiences is een Fit for Life onderdeel, waarbij de koppeling wordt gemaakt met internationalisering. Samen met de docent buigt het team zich over maatschappelijke problemen die in Salland, Nederland, Europa of ergens op aarde spelen. Op deze manier wordt de leefwereld van de leerlingen vergroot.

Het draagt bij aan de ontwikkeling van hun persoonlijke en sociale vaardigeden, maatschappelijke betrokkenheid en het stimuleert tolerantie ten opzichte van andere culturen.