De bouw van het nieuwe filmtheater De Viking in Deventer is verder vertraagd. 

Dat is de conclusie nadat is gebleken dat het gebouw op slechts één manier te funderen is: door palen in de archeologische ondergrond te plaatsen. Maar daar is eerst toestemming voor nodig.

Eind 2015 bleek al dat er meer tijd nodig was om het juiste funderingstype te kiezen. Naar verwachting zou het type toen al bekend zijn, maar de ondergrond bleek er anders uit te zien dan op basis van de archieftekeningen voorzien was.

Na onderzoek bleek een groot aantal funderingstypes niet geschikt. Er leek echter één manier aanwezig die wel (financieel) haalbaar was en waarbij de ondergrond met hoge archeologische waarde niet werd aangetast.

Toch niet haalbaar

Na een aantal second opinions blijkt nu echter dat dit type eveneens niet geschikt is. "Inmiddels is gebleken dat ook deze fundering technisch niet haalbaar is", aldus wethouder Hartogh Heys. "De draagkracht van de ondergrond is dermate ongelijk dat er grote verschillen in zetting ontstaan en het gebouw daardoor scheurt."

Daarmee blijft er één wijze van funderen over, namelijk door het gebouw op een minimum aantal palen te funderen. Hierbij wordt de archeologische ondergrond echter geroerd en daarvoor is toestemming nodig van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De ondergrond van deze locatie is immers beschermd.