Uit de rivier de IJssel bij Kampen wordt komende woensdag het laatste van drie middeleeuwse scheepswrakken gelicht. Het gaat om het grootste en meest waardevolle schip, een zogeheten koggeschip uit de vijftiende eeuw.

De operatie, in opdracht van Rijkswaterstaat, wordt begeleid door onderwaterarcheologen. Het gaat om het grootste wrak van de drie die in 2011 bij Kampen zijn gevonden. De andere twee, een aak en een punter, werden al eerder gelicht.

Het koggeschip, dat 20 meter lang is en 50 ton weegt, wordt met nieuw technieken in zijn geheel gelicht. Decimeter voor decimeter komt het bovendrijven.

Eenmaal uit het water gaat het op een ponton. Om het schip wordt een speciaal frame gebouwd, waarna het samen met de twee andere wrakken naar Batavialand in Lelystad wordt vervoerd. Daar worden ze mogelijk geconserveerd.

Onderzoek

Daaraan vooraf gaat een onderzoek naar de toestand van de wrakken. Het onderzoek moet voor de zomer zijn afgerond. Als de wrakken niet te zwaar zijn aangetast, kunnen ze worden gedroogd om eventueel later in een museum tentoon te stellen. De gemeente Kampen zou daar al belangstelling voor hebben getoond.

Als de schepen geconserveerd gaan worden, kunnen mensen dat live volgen. De operatie neemt dan drie jaar in beslag.

Om te voorkomen dat de schepen uit elkaar vallen, worden ze in een heel langzaam tempo gedroogd. Mochten de schepen of één schip in minder goede staat zijn, dan komen ze terecht bij het scheepsarcheologisch depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Nijkerk of worden ze vernietigd.