De vele autobranden in de gemeente Deventer hebben tot vragen geleid bij de lokale afdeling van het CDA. 

De fractie wil weten in hoeverre maatregelen worden genomen tegen brandstichting, maar ook tegen een mogelijk ander probleem: steenmarters. 

Deventer is in de eerste weken van 2016 wederom geconfronteerd met meerdere autobranden. Sinds de zomer van 2015 zijn er al meer dan twintig geteld. En dat is zorgelijk, vindt het CDA.

De politie heeft inmiddels een speciaal team opgericht om de autobranden te onderzoeken. Daarnaast hebben gemeente en politie de inwoners gevraagd te helpen door waakzaam te zijn en situaties te melden.

Steenmarters

Het CDA is benieuwd wat het speciale onderzoeksteam momenteel heeft opgebracht, maar richt zich ook op een andere mogelijke oorzaak: steenmarters. Mogelijk zijn deze dieren verantwoordelijk voor een aantal autobranden in Deventer door geknaag aan kabels.

De Christendemocraten vragen het college daarom onderzoek te doen naar de problematiek rondom steenmarters en wil weten in hoeverre het college hier aandacht aan wil besteden. Ook is het CDA benieuwd of fysieke maatregelen, zoals betere verlichting of een andere inrichting van het groen, tot de mogelijkheden behoren.