Ommen wil landgoed Het Laar mogelijk in stichting onderbrengen

Het college van B&W van de gemeente Ommen heeft onderzocht of het mogelijk is om landgoed Het Laar onder te brengen in een stichting, rekening houdend met de bijzondere betekenis die het landgoed heeft voor Ommen.

Tegelijkertijd was het college in gesprek met een initiatiefnemer die plannen had voor het landgoed. Nu deze initiatiefnemer zich heeft teruggetrokken, wil het college de resultaten van het onderzoek met de gemeenteraad bespreken om daarna in gesprek te gaan met overige belangstellenden.

Dit schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad. Stichting voor duurzaam behoud en beheer. De gemeente Ommen hecht veel waarde aan het cultureel erfgoed in de gemeente en beschouwt landgoed Het Laar als één van de parels van Ommen.

Toch behoort het bezitten en beheren van een landgoed niet tot de basis-uitvoeringstaken van een gemeente. Daarom heeft het college van B&W in de afgelopen periode onderzocht of het mogelijk is het landgoed onder te brengen in een stichting.

Duurzaam

Doel is het borgen van duurzaam behoud en beheer van het landgoed voor een langere periode. Bijzondere betekenis Het college wil rekening houden met de bijzondere betekenis die het landgoed voor Ommen heeft.

Daarom is in het onderzoek een aantal uitgangspunten gehanteerd, zoals instandhouding van het Rijksmonumentale landgoed, het (op gezette tijden) openstellen van terreinen en gebouwen en gebruik van het landgoed voor activiteiten zoals de Summer Fair of trouwerijen.

De rechten van de huidige pachters, gebruikers en huurders van het landgoed, waaronder de te vestigen Stadsboerderij en de exploitatie van het horecagedeelte, moeten wat het college betreft worden gerespecteerd. Ook blijft Het Laar onderdak bieden aan de aanwezige verenigingen.

Het college stelt verder dat de gemeente zitting neemt in het bestuur van een op te richten stichting, met een doorslaggevende stem bij cruciale zaken. Ook moet er sprake zijn van financiële continuïteit en een vergoeding van de kosten die de gemeente heeft gemaakt.

Belangstellenden

In 2015 heeft het college gesprekken gevoerd met een initiatiefnemer die interesse had in landgoed Het Laar. Onlangs heeft de initiatiefnemer besloten zich terug te trekken als participant in een op te richten stichting waarin landgoed Het Laar zou worden ondergebracht. Hiermee is een nieuwe situatie ontstaan.

Burgemeester & wethouders willen in de komende periode de uitgangspunten en de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek met de gemeenteraad bespreken, om daarna in gesprek te gaan met mogelijke andere belangstellenden die willen participeren in een mogelijke stichting waarin Het Laar wordt ondergebracht.

Lees meer over:
Tip de redactie