De fietsenstalling aan het Lamme van Dieseplein in de Deventer binnenstad wordt niet meer bewaakt. Oorzaak is de afronding van de bewaakte ondergrondse fietsenstalling bij het station.

Toezicht voor beide stallingen zou te duur worden voor de gemeente.

Bij de bouw van de ondergrondse fietsenstalling bij het station zijn afspraken gemaakt met NS over toezicht in de stalling. Het ministerie heeft bepaald dat de gemeente hierin moet bijdragen.

In onderhandeling met NS is die bijdrage uiteindelijk bepaald op 70.000 euro per jaar. Voor dit bedrag was echter geen dekking. Daarom werd besloten de financiële middelen voor het bewaken van de fietsenstalling aan het Lamme van Dieseplein in te zetten voor toezicht bij de stationsstalling.

Dat besluit werd in 2012 al genomen. Inmiddels is de fietsenstalling open en is toezicht dus gewenst. Dat betekent ook dat aan bewaking van de stalling in het centrum een einde komt.

De stalling in de binnenstad wordt volgens het college relatief minder goed gebruikt dan de stalling achter de Hema, die relatief dicht bij ligt. De keuze om de bewaking voor de stalling te laten vervallen, is dan ook een logische.