De maximumsnelheid op de Siemelinksweg (N348) in Deventer kan omhoog van 50 naar 70 kilometer per uur, maar dan zijn er wel een aantal aanpassingen nodig om bijvoorbeeld geluidshinder tegen te gaan. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek.

Het gaat om de snelheid tussen de afslag Deventer-Oost vanaf de A1 en de afslag naar Schalkhaar. Het verhogen van de maximumsnelheid wordt al geruime tijd besproken.

Nu een eerste onderzoek heeft plaatsgevonden, lijkt die aanpassing in principe mogelijk. Het zou een positief effect hebben op de verkeersafwikkeling in de hele stad en regio.

Maar er zitten nog wel haken en ogen aan de verhoging van de maximumsnelheid. Zo zou de aantrekkelijkheid van de N348 dusdanig toenemen dat de capaciteit hierdoor onder druk kan komen te staan. Daarnaast zouden er maatregelen genomen moeten worden om geluidsoverlast te voorkomen.

De benodigde maatregelen om deze afname te realiseren kunnen al snel tot hoge kosten leiden. Het college benadrukt dan ook dat er nog verder onderzoek noodzakelijk is voor er een besluit kan worden genomen. Beleidsmatig en verkeerskundig is het verhogen van de snelheid mogelijk, maar op het punt van de geluidsbeperkende maatregelen resteren vraagtekens.