Meer dan de helft van de mantelzorgers in Deventer heeft tot nu toe de speciale waarderingspas niet opgehaald. De pas vormt de beloning voor mantelzorgers in de gemeente.

Sinds afgelopen jaar kennen we in Deventer de waarderingspas.

De gemeente heeft eind 2015 een tegoed van 50 euro op de pas gezet en doet dat in 2016 weer, zodat mantelzorgers 100 euro te besteden hebben bij geselecteerde lokale winkels en maatschappelijke partners.

Maar na vragen van Deventer Centraal blijkt dat een groot deel van de mantelzorgers de pas (nog) niet heeft aangevraagd. Er zijn nu ruim duizend passen verstrekt, terwijl er 2.500 geregistreerde mantelzorgers binnen de gemeente zijn. Zo'n 60 procent heeft de pas dus niet.

Landelijke trend

Volgens de landelijke vereniging van mantelzorgers Mezzo is de situatie in Deventer vergelijkbaar met de landelijke trend. Gemeenten zouden mantelzorgers onvoldoende bereiken en mantelzorgers zouden op hun beurt de gemeenten soms niet weten te vinden.

Maar volgens woordvoerder Maarten-Jan Stuurman ligt het in Deventer niet aan de communicatie vanuit de gemeente. "Steunpunt Mantelzorg heeft hierover alle geregistreerde mantelzorgers aangeschreven. Geregistreerde mantelzorgers bereiken we dus allemaal. Verder spannen we ons in om zoveel mogelijk mensen te bereiken, via onze eigen communicatiekanalen en die van onze vele partners in Deventer op dit terrein."

Groeipas

Stuurman haalt dan ook aan dat de pas nog jong is. "De pas is in oktober 2015 van de grond gekomen. Het is dus een relatief nieuwe voorziening. De mogelijkheden die de pas biedt zijn in ontwikkeling, het is een groeipas!" 

Die ontwikkelingen hebben onder meer te maken met het toevoegen van meer winkelketens waar de pas te gebruiken is. "Alles wat wij krijgen voor mantelzorgers, besteden we ook aan mantelzorgers", benadrukt Stuurman. "De vergoeding van het Rijk zit in het totaalbudget voor de Wmo en is niet geoormerkt voor de 'waardering'. Na de zomer gaan we de pas evalueren."