De Deventer ChristenUnie zet vraagtekens bij de extra koopzondag die dit jaar gepland staat. Dit jaar staan er zeventien in plaats van de gebruikelijke zestien op het programma. 

Het college maakte eind 2015 bekend dat er in 2016 een koopzondag bij zou komen.

Daar waar normaal gesproken een maximum van zestien koopzondagen per jaar geldt in Deventer, werd daar dus vanaf geweken. Iets wat alleen onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. Die voorwaarden behoren tot de hardheidsclausule. De ChristenUnie betwijfelt of wel aan die voorwaarden wordt voldaan en stelt daarmee dus de extra koopzondag ter discussie.

IJsselloop

"Aanvankelijk hebben wij de mededeling voor kennisgeving aangenomen, maar bij nadere bestudering lijkt de onderbouwing nogal mager", stelt raadslid Arie de Niet. De ChristenUnie heeft daarom een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college. Deze gaan onder meer over de koopzondag tijdens de IJsselloop. Het college stelt dat deze in 2015 een aantrekkelijke combinatie is geweest en prima is bevallen.

"Maar waarop baseren ze die bewering? Zijn hier onderzoeken voor gebruikt? En welke betrokken partijen zijn hiervoor gesproken?", vraagt de CU zich af. De fractie is ook benieuwd of tijdens (mogelijke) gesprekken negatieve geluiden voorbij zijn gekomen en of de overweging is gemaakt om de IJsselloop te verplaatsen naar het eerste weekend van april, zodat er geen extra koopzondag zou hoeven komen.

Onderzoek

Het college vindt het daarnaast wenselijk dat dit jaar de huidige verordening voor de koopzondagen nog wel geschikt is voor Deventer. De ChristenUnie betwijfelt of zo’n onderzoek verstandig is. "In 2013 is nog uitgebreid over de winkeltijdenverordening gesproken met de belanghebbenden. Door tegenstelde belangen tussen ondernemers in de binnenstad, was dit debat niet altijd even opbouwend. Bovendien was de uitkomst van het debat dat de verordening zeer beperkt is aangepast. Een nieuwe uitgebreide discussieronde over de winkeltijdenverordening lijkt ons dus niet gewenst. We kunnen beter een debat aangaan dat positieve energie geeft en onze binnenstad versterkt."