De ambtelijke projectleiding N377 heeft donderdag de Klankbordgroep uitgelegd over welk voorstel de Provinciale Staten in februari een besluit moeten nemen. 

Het voorstel is dat 31 miljoen euro extra beschikbaar wordt gesteld, bovenop de 160 miljoen die al beschikbaar was, om de meest belangrijke knelpunten op de N340 en N377 op te lossen. Hierin is de onderdoorgang in Balkbrug opgenomen.

Tussen Balkbrug en Nieuwleusen worden de huidige oversteken fietsoversteken. De snelheid op dat traject gaat van honderd kilometer naar tachtig kilometer en in Nieuwleusen gaat de snelheid van zeventig kilometer naar vijftig kilometer. Naar aanleiding van vragen werd aangegeven dat aan de vormgeving van de onderdoorgang niets veranderd en blijft zoals de visualisatie op de site van de Provincie Overijssel laat zien.

Aanpassing

"De aanpassing in Drogteropslagen zit in het optimalisatiepakket en kan, wanneer er een aanbestedingsvoordeel is, misschien nog worden meegenomen", aldus de projectmanager van de Provincie. Eveneens in het optimalisatiepakket opgenomen zijn de op- en afritten bij de N48 in Balkbrug.

PBB heeft acht fracties van de Provinciale Staten gesproken en heeft afspraken lopen met de overige drie fracties. In die gesprekken wordt duidelijk gemaakt waarom Balkbrug vindt dat de staten moeten kiezen voor het gedane voorstel.