'Besluitvorming gemeente Dalfsen kan beter en sneller'

De gemeente Dalfsen kan sneller beslissingen maken en duidelijker communiceren naar de inwoners, concludeert een onderzoek van studenten Bedrijfskunde.

Devlin Bisschop, Niek ter Horst, Arnold Kaashoek, Gera Leusink en Kevin van der Linden, studenten van de opleiding Bedrijfskunde MER (Management, Economie en Recht) aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle deden onderzoek naar besluitvormingsproces rondom de Rechterensedijk.

De Rechterensedijk is al jaren onderwerp van discussie in Dalfsen. Het is allemaal te doen om de ruim honderd jaar oude eiken aan de weg die Dalfsen en Vilsteren aan elkaar verbindt. Enerzijds het fraaie aangezicht van Dalfsen, anderzijds een gevaarlijke weg, waarop het regelmatig mis gaat.

De weg moet veiliger, en de politiek was het er eind 2013 over eens dat dit alleen kon door de bomen te kappen. Na vele vergaderingen en verhitte discussies stemde de gemeenteraad in met het voorstel tot kap van de bomen aan de zuidzijde van de Rechterensedijk. En toch staan de bomen er nog altijd. De inwoners van Dalfsen lieten duidelijk merken het niet eens te zijn met de kap, waarna het onderwerp opnieuw ter sprake kwam in het Dalfser gemeentehuis.

Discussie

De hevige discussie in het dorp leidde er toe dat diverse partijen van standpunt veranderden. De gemeenteraad koos ervoor het besluit bij de inwoners te leggen en in mei 2014 stemde de meerderheid van de Dalfser bevolking tegen de kap van de bomen.

Zes opties kwamen op tafel. Van dubbelzijdige kap tot kap aan slechts één wegzijde en van passeerstroken tot niets doen. Tien externe deskundigen kwamen in het gemeentehuis samen tijdens een heuse interactieavond, waarna de beslissing eigenlijk vrij snel genomen was.

De gemeenteraad besloot dat de Rechterensedijk wordt ingericht als erftoegangsweg, waarbij aan beide zijden passeerstroken worden aangelegd. De bomen blijven gewoon staan en de maximum snelheid wordt 60 kilometer per uur. Aanbevelingen

Sneller

De vijf studenten concludeerden dat het besluitvormingsproces van de gemeente Dalfsen beter en sneller kan. "Bijvoorbeeld door interne onduidelijkheden te voorkomen en vanaf het begin een heldere communicatie naar de burgers te voeren. Naar aanleiding daarvan bevelen we de gemeente Dalfsen aan om een communicatieplan samen te stellen."

Een correct besluitvormingsproces rondom de Rechterensedijk had volgens de projectgroep mede behaald kunnen worden door goede communicatie. De projectgroep vraagt zich ook af of het de tijd, moeite en geld dat in de Rechterensedijk is gestoken, allemaal wel waard is geweest:

"Eind dit jaar komt het Waterschap met het nieuwe Hoogwaterbeschermingsplan voor de Rechterensedijk, waarna de gemeente Dalfsen opnieuw gaat kijken naar de situatie omtrent de Rechterensedijk. Dat betekent dus dat er van 2012 tot 2016 vergaderd is over wat het beste is, om in 2017 weer opnieuw te beginnen met vergaderen. Daar komt ook nog eens bij dat in 2016 de aanpak van de Rechterensedijk nog gerealiseerd moet worden. De aanbeveling hierin is dat de gemeente Dalfsen doelmatiger aan het werk kan gaan."

Lees meer over:
Tip de redactie