Ecoloog Jan Mark de Wever heeft vrijdag een locatiebezoek gebracht aan Deventer, waar Koos Janssen een stadsstrand wil laten verrijzen.

De ecoloog voerde een 'quickscan flora en fauna' uit om de huidige natuurwaarden op de locatie te onderzoeken.

Volgens initiatiefnemer Janssen moet het stadsstrand aan de Bolwerksplas een verrassende buitenplek worden waar aandacht voor de natuur en duurzaamheid een belangrijke rol zullen gaan spelen.

"In een eerder stadium is ons al door meerdere ecologen bevestigd dat de oever van de Bolwerksplas ook uit ecologisch perspectief de meest logische oever is voor een stadsstrand bij Deventer", stelt Janssen. Om de huidige natuurwaarden te onderzoeken, voerde Jan Mark de Wever van Ecotierra Ecologisch Onderzoeksbureau uit Deventer onder meer een quickscan uit.

"Het doel hiervan is om de huidige natuurwaarden op de locatie te onderzoeken. Samen met het bijbehorende deskresearch zal dit een uitgebreid rapport (Natuurtoets) opleveren dat wij kunnen gebruiken bij ons onderzoek naar de haalbaarheid van ons plan."