'Dertig procent basisscholen Olst-Wijhe komt leeg te staan'

Door de leerlingenkrimp zal op korte termijn zo’n dertig procent van de totale vloeroppervlakte van de veertien basisscholen in Olst-Wijhe leeg staan.

Dat verwacht Gerrit Hulleman, medewerker Maatschappelijke Ontwikkelingen van de gemeente Olst-Wijhe.

"Leegstand wordt niet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vergoed, met alle gevolgen voor de exploitatie van de scholen van dien", zegt hij.

De forse leerlingenkrimp en het feit dat schoolbesturen sinds 2015 (ook) verantwoordelijk zijn voor het buitenonderhoud van hun scholen (eerder ontving de gemeente daarvoor uitkering van het Rijk, nu de scholen) betekent dat de schoolbesturen de tekorten op hun scholen zien oplopen.

"Een deel van het scholenbestand bestaat uit verouderde schoolgebouwen, die de komende periode dringend aan renovatie/onderhoud toe zijn. Hiervoor zijn grote investeringsbedragen nodig, waarvoor de scholen niet hebben kunnen reserveren. Pas vanaf januari 2015 ontvangt men immers rijksvergoeding", zegt Hulleman.

Project

De ontwikkelingen zijn voor schoolbesturen en de gemeente Olst-Wijhe aanleiding een project op te starten om in beeld te brengen wat deze krimp op de lange termijn betekent voor de instandhouding van de schoolgebouwen.

"Op voorhand is duidelijk dat de omvang van het scholenbestand (of gedeelten van schoolgebouwen) teruggebracht moet worden. Dit kan op allerlei manieren, hetgeen onderzocht gaat worden door specifieke werkgroepen. Zodra die scenario’s uitgewerkt zijn, wordt duidelijk wat dit voor elke individuele school betekent en vervolgens worden bepaald op welke locatie en in welke mate groot onderhoud zal plaatsvinden. Daarbij zal er aandacht zijn of door gerichte onderhoudsinvesteringen scholen het predicaat ‘gezond’ kunnen behalen", aldus Hulleman.

Ook de basisscholen in Raalte nemen deel aan het project. De betreffende schoolbesturen (de Mare en Mijnplein) hebben namelijk scholen in beide gemeenten.

Lees meer over:
Tip de redactie