Onderzoek naar afvalbeleid in gemeente Deventer

De Rekenkamercommissie (RKC) van Deventer gaat onderzoek uitvoeren naar de afvalinzameling en afvalverwerking in de gemeente. 

Het onderzoek richt zich op de doelmatigheid van de afvalinzameling en -verwerking. Verder wordt er gekeken naar de behoeften en mogelijkheden van de raad om sturing te geven aan de uitvoering van het Afval- en grondstoffenplan 2015-2018. Zo nodig komt de commissie met aanbevelingen voor verbeteringen.

Het onderzoeksrapport zal volgens planning in mei worden aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeente Deventer besteedt jaarlijks circa dertien miljoen euro aan afvalinzameling en -verwerking. Vanuit de raad is meerdere malen aangegeven dat er te weinig inzicht bestaat in de kosten- en opbrengstenstructuur en daarmee over de doelmatigheid van afvalinzameling en –verwerking. Om meer inzicht te geven in de door de raad gewenste doelmatigheid stelt de Rekenkamercommissie voor om dit te onderzoeken.

Lees meer over:
Tip de redactie