De Werkgroep N35 Verdiept Rechtdoor (WN35VR) vindt het plan van Gedeputeerde Staten voor de aanpak van kruispunt Bos bij Raalte een slecht plan.

"Het plan deugt niet", laat Ed van Houselt namens de werkgroep, bestaande uit bewoners van Raalte-Noord, weten.

'Slecht plan'

"Als we inhoudelijk naar dit plan kijken, zijn we verbaasd dat dit slechte plan wordt gepresenteerd. Het is in strijd met het Raadsbesluit van begin 2010 over het tracébesluit N35. Daarin is vastgelegd dat de gemeente Raalte kiest voor de N35 rechtuit en verdiept. Om dit voornemen gestalte te geven, dient nu de N35 bij kruispunt Bos verlaagd te worden om toekomstige verdere verdiepte aanleg mogelijk te maken."

Ook moet de aanpassing van kruispunt Bos volgens de werkgroep passen in een integraal plan voor de N35 langs Raalte in een visie van de gemeente, gericht op het zo veel mogelijk wegwerken van barrières tussen het centrum en Raalte Noord. "Bij dit plan ontbreekt een visie en een integraal plan." Ook is de werkgroep niet blij met de huidige kruising en de fietstunnel. De werkgroep heeft dan ook een eigen plan bedacht om de N35 aan te passen.

Verzet

De werkgroep hoopt dat de gemeente of provincie de nodige financiële middelen voor de aanpak van kruispunt Bos zal vinden. "Mocht het zover zijn, dan zullen we ons echter verzetten tegen de huidige uitvoeringsvariant en blijven vasthouden aan de verdiepte uitvoering van de N35."