Werkzaamheden aan Wilhelminabrug starten in mei

De werkzaamheden aan de Wilhelminabrug in Deventer vinden plaats in de periode mei tot en met december 2016 en brengen de nodige hinder met zich mee. De brug wordt in juli en augustus afgesloten voor auto-, motor- en vrachtverkeer.

Fietsers, voetgangers, brommers en de lijnbus kunnen wel de IJssel oversteken, evenals hulpdiensten. Dat kan omdat de fietspaden open blijven.

Agrariërs

Daar waar het 'gewone' verkeer eenvoudig kan omrijden via de A1, is dat een lastiger verhaal voor het landbouwverkeer. Ook omrijden via Zutphen is geen reële optie. En dat kan nog wel eens hele nare gevolgen hebben voor de agrariërs die regelmatig de oversteek moeten maken.

"In de aanbesteding hebben we daarom een extra prikkel ingebouwd om met een oplossing te komen voor deze groep", vertelt Danny Schoch, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat. Na de opstartfase, eind maart, zal bekend worden wat die oplossing inhoudt. Maar, zo erkent Schoch, het kan ook zo zijn dat er geen oplossing komt. "Het kan zijn dat landbouwverkeer geen gebruik kan maken van de brug tijdens de werkzaamheden."

Kosten

Tijdige afstemming met Cumela, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra, en LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie) wordt verzekerd. Over de kosten kan Rijkswaterstaat overigens nog niets zeggen. "Eind maart worden de bedragen bekend. Dan kunnen we hier meer over vertellen."

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie