Deventer gaat in de eerste helft van dit jaar 116 vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsstatus een woonruimte bieden. Daaronder zijn 36 jongeren die in kleine groepen gaan wonen.

Het totaal gehuisveste vergunninghouders komt daarmee op 300. In 2015 werden al 184 vergunninghouders aan een woning geholpen binnen de Deventer gemeentegrenzen.

"Dat is een groot compliment voor woningcorporaties en Stichting Vluchtelingenwerk", aldus wethouder Kolkman. "Zij zorgen samen voor huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning."

De 36 jonge vergunninghouders krijgen, verpsreid in kleine groepen, gezamenlijke woonruimten. Pactum gaat dit begeleiden. Het gaat om woongroepen voor vier tot twaalf jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Ze wonen, afhankelijk van hun leeftijd, in een minder of meer zelfstandige woongroep en kunnen 24 uur per dag een beroep doen op begeleiding.

Pactum heeft de buren geïnformeerd. Bij de begeleiding van de jongeren is er aandacht voor de Nederlandse taal en onderwijs. De leerlingen gaan eerst naar een schakelklas om snel Nederlands te leren. In Deventer verzorgt het Etty Hillesum Lyceum dit onderwijs. Het Rijk betaalt de begeleiding, huisvesting en scholing.

Woningmarkt

De huisvesting van vluchtelingen in Deventer heeft bijna geen invloed op de beschikbaarheid van woningen voor mensen die staan ingeschreven voor een huurwoning. Dat verzekert Maarten-Jan Stuurman, woordvoerder van de gemeente, desgevraagd tegenover Deventer Centraal. 

"De dynamiek, de doorstroming, in de woningmarkt is dusdanig gegroeid dat er veel meer sociale huurwoningen beschikbaar komen de komende tijd", stelt Stuurman. Daarmee wil hij aangeven dat anderen die ingeschreven staan voor een huurwoning weinig last zullen ondervinden van de huisvesting van vluchtelingen. 

"Bovendien zoeken we naar maatwerkoplossingen voor de huisvesting van statushouders die niet altijd ten kosten gaan van de woningvoorraad. De 36 jongeren bijvoorbeeld, die betrekken uiteindelijk maar 6 huizen in totaal."