Ommen moet meer werk maken van de rijke historie van de stad. Dat zei waarnemend burgemeester van Ommen Mark Boumans tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

Volgens Boumans leent de geschiedenis van Ommen zich bij uitstek om er meer uit te halen.

Daarbij wees hij op de plaatselijke monumenten zoals de molens, de landgoederen, de bossen en de Vecht. "De toekomst ligt in het verleden verscholen. Ommen als bisschoppelijke vesting, een kleine Hanzestad met oeroude stadsrechten. Maar juist in combinatie met de marken, de bossen en de Vecht uniek en veelzijdig. Onze molens en landgoederen met hun eigen historie. Monumenten die verbinden en verhalen vertellen", aldus Boumans

"Ommen heeft al veel van zichzelf. Dat is in het verleden al bewezen met de eerste ANWB camping van het land in Ommen, Ommen als centrum van de wereld met Krishnamurti, de start van de padvinderij in Nederland, maar ook de internationale school. Al deze ontwikkelingen bewijzen de kracht die verborgen ligt in onze gemeenschap. Het is aan ons, inwoners en ondernemers, om die kansen te pakken en te verzilveren. En waarom zouden we dat niet doen. Het burgerschap zit zo sterk in de Ommers en ook Ommenaren dat je daar vertrouwen aan kunt ontlenen. Laten wij de weg van de vooruitgang bewandele", sprak hij.

Ommer Bissingh

Ook de Ommer Bissingh kreeg in de speech van de burgemeester aandacht. "Sommige tradities blijven ons in een modern jasje aanspreken. Een voorbeeld daarvan is de Ommer Bissingh. Dit jaar wederom fris en optimistisch. Met een vernieuwd Ommer lied heb ik begrepen en landelijke exposure. Prima, maar denk ook aan ons krachtige verleden. Ommen heeft voor hete vuren gestaan door de jaren heen. Problemen dienden zich aan en werden overwonnen. Sterker nog, er kwamen prachtige dingen uit voort. Denk aan het nieuwe werelderfgoed in onze gemeente. De Ommerschans staat nu op de lijst tussen de Niagara watervallen en de Grand Canyon", zei Boumans.

Stadsdichter Stadsdichter Jannes Kuik droeg op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente een door hemzelf geschreven gedicht voor. Daarbij kraakte de stadsdichter kritische noten richting gemeentebestuur in zijn gedicht Als ik aan Ommen denk.

Daarbij bleef ook Landgoed Het Laar niet onbesproken: "Als ik aan Ommen denk, wil ik dit nog gaarne kwijt. Baron van Pallandt schonk met gulle hand “Het Laar” als erfenis aan het Ommer land. Koester deze parel, laat dit zo blijven tot in Ommer eeuwigheid."