Heino krijgt een dorpskamer

Heino krijgt een eigen dorpskamer. Een ruimte in het dorpshuis wordt opengesteld voor de hele dorpsgemeenschap.

"Het is een kleinschalige en laagdrempelige voorziening", laat Wim Koeslag weten. "De kamer is vooral bedoeld voor hen die anderen willen ontmoeten, een gesprek willen voeren, belevingen en ervaringen willen delen, een activiteit willen ondernemen of een spel willen spelen." 

De bedoeling is dat vrijwilligers de gast(en) verwelkomen, een kopje koffie of thee aanbieden, zorgen voor een moment van rust en warmte en een plaats voor aandacht.

"Ze willen een luisterend oor bieden. Verbindende activiteiten zoals een spel, creatieve activiteit en een gesprek zijn middelen om het doel te bereiken."

Ondersteuning

De vrijwilligers willen advies, hulp, informatie geven. Daarnaast kan de gast, wanneer nodig, een beroep doen op ondersteuning, verwijzing of bemiddeling naar een professional bij (levens)vragen op gebieden als welzijn, gezondheid, wonen, werk, inkomen, schulden, eenzaamheid en zingeving."

De buurt/ huiskamer start met ingang van zondag 10 januari 2016 en is geopend van 14.30 tot 16.30 uur.

Lees meer over:
Tip de redactie