De muur van de cichoreifabriek in Dalfsen gaat toch tegen de vlakte. 

Het plan was om deze te laten staan in het nieuw te bouwen restaurant en theater in het Waterfront in Dalfsen. Na inspectie bleek de muur echter in zo'n slechte staat, dat behoud van de gevel niet mogelijk is.

Na het verwijderen van het binnenblad van de muur blijkt dat de muur aan de binnenzijde in veel slechtere staat is dan aanvankelijk gedacht. Op diverse plaatsen, zoals rondom de kozijnen, is aan de binnenzijde halfsteens metselwerk aangebracht. Dit metselwerk heeft weinig verband met de rest van de muur en het is mogelijk dat er stukken metselwerk uit de muur kunnen vallen, bij bijvoorbeeld het vervangen van de kozijnen.

College

Het college gaat er vanuit dat de oude muur wel zoveel mogelijk in oude staat hersteld zal worden, zodat deze onderdeel kan zijn van het nog te bouwen pand in het Waterfront.

In 2008 is met succes actie gevoerd om de oude Chicoreifabriek te behouden voor het Waterfront. De betrokkenen bij deze actie, waaronder de Historische Kring en de actiegroep ‘Behoud van de Chicoreifabriek in Dalfsen’, zijn inmiddels in een persoonlijk gesprek door wethouder Ruud van Leeuwen op de hoogte gesteld. Beide partijen hebben begrip voor het besluit.