De gemeente Dalfsen stopt 1 januari met het meldpunt Armoede Anoniem wegens gebrek aan meldingen.

Ondanks de aandacht bij de start heeft het college geconstateerd dat er sinds de installatie slechts een zeer gering aantal meldingen bij het meldpunt is binnengekomen.

De telefoonlijn blijkt tot eind 2013 vijf keer te zijn gebeld. Sindsdien zijn geen meldingen binnengekomen. Daarom is geconcludeerd dat het meldpunt onvoldoende werkt bij het opsporen van armoede en verborgen armoede.

Een beter alternatief voor het meldpunt ziet het college in de Sociale Kern Teams (SKT’s) die Dalfsen sinds 2015 kent. Professionals werken op verschillende vakgebieden samen binnen de SKT’s. Zij vervullen een belangrijke signaleringsfunctie als het gaat om het opsporen en doorspelen van signalen over kwetsbare inwoners met onder andere problemen van financiële aard. Het college acht het zinvol om de samenwerking vooral in dit kader te versterken.

De gemeenteraad van Dalfsen heeft in mei 2012 het Beleidsplan schuldhulpverleningsbeleid vastgesteld. Daarbij is speciale aandacht gevraagd voor het opsporen van armoede en verborgen armoede door het inrichten van een meldpunt waar burgers anonieme meldingen kunnen doen over zichzelf, maar ook over inwoners in kwetsbare financiële situaties. Destijds zijn tussen de gemeente en Carinova afspraken gemaakt over het beheer van dit meldpunt, die later met Stichting De Kern zijn voortgezet.