Deventer Belang wil andere aanpak Deventer moet weer glysofaat gaan gebruiken voor de bestrijding van onkruid in de openbare ruimte.

Dat stelt de fractie van Deventer Belang.

In de gemeente is momenteel veel sprake van onkruidoverlast. De manier van bestrijding is volgens Deventer Belang de oorzaak. Het hele jaar komen er bij de gemeente al diverse klachten binnen met betrekking tot onkruid in straten en op stoepen.

Onlangs trok Bedrijvenparkmanagement Deventer ook aan de bel. De Deventer bedrijventerrein hadden namelijk last van de grote hoeveelheid onkruid. "Het onkruidprobleem is ontstaan omdat de gemeente heeft besloten niet langer te bestrijden met glysofaat, beter bekend als 'round up'", stelt Christian Kamphuis, raadsopvolger bij Deventer Belang.

Europa

"Dit besluit loopt ver vooruit op eventuele nationale of Europese beperkingen. We praten concreet over bestrijding op de verharding, dus straten en trottoirs." Testen in één wijk Deventer Belang is daar niet blij mee. Er lag manelijk een plan om in één wijk een jaar geen glysofaat meer te gebruiken en dit te evalueren.

"Tot onze verbijstering besloot de raad plotseling om per 2015 in geheel Deventer te stoppen met het gebruik van glysofaat, zonder rekening te houden met de praktische en financiële gevolgen. Het resultaat kennen we", verwijst Kamphuis naar het grote aantal klachten.

De ophef over glysofaat is nogal uit zijn context getrokken, meent Deventer Belang. "Glysofaat is volgens enkele onderzoeken mogelijk kankerverwekkend. Dan moet je wel structureel blootstaan aan concentraties die je nergens tegenkomt: 1.000 tot 3.500 maal de huidige concentraties. Daarom concludeert de Europese Voedsel en Waren Autoriteit (EFSA) dan ook dat glysofaat niet schadelijk is bij het huidige gebruik. Onthoud ook dat we in dit geval ook nog eens praten over bestrijding op de verharding en niet in de landbouw."

Verbod

Een nationaal of zelfs Europees totaal verbod op glysofaat is daarom niet aan de orde. "Zelfs het RIVM twijfelt aan de huidige striktere regels rondom glysofaat in Nederland in het licht van de laatste onderzoeken." Het weer (tijdelijk) gebruiken van glysofaat is daarom volgens Deventer Belang de meest rationele een eenvoudige oplossing voor het onkruidprobleem in Deventer.

"Het oude plan om dan in één wijk te gaan experimenteren is wat ons betreft prima. Mogelijke alternatieven voor round-up zijn altijd bespreekbaar, als ze maar een verbetering opleveren."

Als de gemeente wil blijven vasthouden aan glysofaat-vrij bestrijden, zijn er volgens Kamphuis twee opties. "De eerste is het laten zoals het nu is, wat niet acceptabel is. De tweede optie is het budget verhogen zodat de gemeente vaker per jaar of met duurdere middelen het onkruid te lijf kan gaan. Maar ten koste van welk budget moet dit gaan?"