Volgens Stichting Bedrijvenparkmanagement Deventer staat er te veel onkruid op het Deventer bedrijventerrein.

Arjen Vels, voorzitter van Bedrijvenparkmanagement Deventer, constateert dat het niveau van onkruidbestrijding de afgelopen twee jaar niet meer past bij het beeld dat hoort bij een aantrekkelijke werkomgeving.

"Een groot deel van het jaar staat het onkruid in straatgoten en op trottoirs zo hoog dat het doorgaans goede onderhoud van plantvakken en bermen door de gemeente in de schaduw komt te staan", aldus Vels in een brief aan de Deventer gemeenteraad.

Onkruidbestrijding

"In de door ons samen opgestelde DEVisie staat de duurzame versterking van de Deventer economie voorop. De huidige manier van onkruidbestrijding in de openbare ruimte van onze bedrijventerreinen staat daar in onze ogen haaks op."

Samen met de gemeente richt de stichting zich op het verbeteren van faciliteiten op de bedrijventerreinen. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van glasvezel en de uitbreiding van cameratoezicht. "Wij willen ons blijven inzetten om samen met de gemeente en onze partners MKB, DKW en VNONCW te zorgen voor uitbreiding van bestaande bedrijvigheid en het binnenhalen van nieuwe bedrijven. Ook blijven we onze bedrijven er op wijzen dat ze hun eigen panden en terreinen op orde houden. We vragen dan wel om een uitstraling van de openbare ruimte die bedrijven aanmoedigt een steentje bij te blijven dragen."

Budget

Vels vraagt daarom de raad om het budget voor onkruidbestrijding te verhogen. "Anderzijds dagen we u uit om samen te zoeken naar alternatieve mogelijkheden van kostenbesparing en verduurzaming", aldus de voorzitter in zijn brief.