Gemeente Raalte stelt werkgroepen in over komst azc

De gemeente Raalte stelt een aantal werkgroepen in met bewoners die gaan meepraten over de uitwerkingen van de plannen rond de komst van een tijdelijk asielzoekerscentrum op bedrijventerrein De Zegge VII.

Een werkgroep gaat zich bezig houden met waar en hoe een veilige looproute kan worden gerealiseerd van het azc naar het centrum van Raalte.

Een tweede werkgroep bespreekt het inrichtingsplan en alles wat te maken heeft met veiligheid in en rond het azc. Het inrichtingsplan gaat bijvoorbeeld over de situering van gebouwen en de inrichting van de houtsingel aan de zuidzijde van het azc. Het veiligheidsplan gaat onder andere in op de beveiliging op het azc, verlichting en de rol van de politie.

Een derde groep is ‘het azc en de Raalter samenleving’: In deze groep komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met de verbinding tussen het azc en de Raalter samenleving. Bijvoorbeeld dagbesteding en de rol die Raalter sportverenigingen daarbij mogelijk hebben en organisatie van vrijwilligerswerk op het azc.

Onderwijshuisvesting is een specifiek onderwerp dat separaat met de schoolbesturen wordt besproken. Gemeente en COA zorgen voor afstemming tussen de werkgroepen. Tot 31 december kunnen belangstellenden zich aanmelden bij de gemeente.

Lees meer over:
Tip de redactie