Bestemmingplan zuidelijke Vechtoever vastgesteld

De gemeenteraad van Ommen heeft het bestemmingsplan voor de zuidelijke Vechtoever bij het centrum van Ommen vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf woensdag ter inzage. 

De zuidelijke Vechtoever ligt tussen de Zwolseweg en de Vecht bij het centrum van Ommen. Samen met de eigenaren en gebruikers is een plan gemaakt om dit gebied opnieuw in te richten.

Herinrichting

Waterschap Vechtstromen en de gemeente Ommen zijn dit voorjaar al gestart met het graven van een deel van de nevengeul aan de westkant van het gebied. Deze werkzaamheden passen binnen het bestaande bestemmingsplan. Om de rest van de herinrichting mogelijk te maken, is voor de zuidelijke Vechtoever en het gebied ernaast een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Begin 2016 worden de voorbereidingen voor de herinrichting van de zuidelijke Vechtoever getroffen. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de werkzaamheden medio 2016 starten. Gemeente en waterschap houden bij de uitvoering rekening met het recreatieseizoen. In die periode vinden geen werkzaamheden plaats nabij de campings, zodat toeristen geen hinder ondervinden. Ook wordt rekening gehouden met het hoogwaterseizoen.

De werkzaamheden worden waarschijnlijk eind 2017 zijn afgerond.

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie