Het voormalig Auping-pand aan de Laan van Borgele in Deventer wordt een tijdelijke opvanglocatie voor 250 vluchtelingen.

Het Deventer college heeft het COA aangeboden om het leegstaande pand als opvangcentrum te gebruiken.

Omwonenden zijn dinsdag geïnformeerd en uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op woensdag 9 december. De tijdelijke opvang is voor mensen voor wie niet direct plaats is in een asielzoekerscentrum (AZC).

Deze opvang komt in de plaats van de huidige crisisopvang waarbij vluchtelingen om de paar dagen door heel Nederland van de ene naar de andere sporthal moeten worden verplaatst.

Video: Asielprocedure in Nederland

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie: In60seconds.nl

Behoefte

In het gebouw kunnen 250 mensen worden opvangen gedurende een jaar of zo nodig langer. Er is nu grote behoefte aan extra opvangcapaciteit, zolang er onvoldoende mensen kunnen worden gehuisvest in de reguliere AZC's.

Gemeenten hebben met het Rijk afgesproken om op korte termijn noodopvang te bieden voor vluchtelingen. Deventer wil mensen in nood niet in de kou laten staan en haar bijdrage leveren.