De PvdA in Deventer wil softdrugs reguleren en daarmee toestaan.

"Het huidige gedoogbeleid voor softdrugs werk niet", aldus fractielid Bep Spa.

Onlangs kwam een werkgroep van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten met een rapport waarin de regulering van cannabisteelt werd aanbevolen. De PvdA Deventer kan zich vinden in die aanbeveling: "Het bizarre achterdeurbeleid waarbij er wel verkocht mag worden in coffeeshops, speelt de criminele betrokkenheid bij de productie van softdrugs in de hand. Met alle gevolgen van dien."

Volgens de PvdA kan een geloofwaardig en toekomstbestendige aanpak ontstaan via experimenten met een gereguleerde aanpak. "Zo ziet het criminele circuit zijn afzetmogelijkheden verdwijnen. De PvdA pleit hier al langer landelijk en lokaal voor."

Gemeentebelangen Dalfsen is het niet eens met het standpunt van de PvdA. "We zien op dit ogenblik geen reden om onze visie op het gebied van coffeeshops te wijzigen. In ons coalitiedocument 2014-2018 hebben we al aangegeven, samen met het CDA, dat we het nulbeleid hanteren voor de vestiging van een coffeeshop in de Gemeente Dalfsen. Dit nulbleid gaan we de komende tijd continueren."