Salland Zorgverzekeringen en Salland ZorgDirect, onderdelen van zorgverzekeraar Eno, hebben overeenstemming bereikt met het Deventer Ziekenhuis over de te verlenen zorg en de daarbij behorende prijsafspraken in 2016.

Dit betekent dat zorg uit de basisverzekering helemaal vergoed wordt in het Deventer Ziekenhuis

De samenwerking tussen Salland Zorgverzekeringen en het Deventer Ziekenhuis gaat verder dan het contract over de zorginkoop. Zo ontwikkelen de partners de komende tijd een gezamenlijk informatieplatform voor de verzekerden. Ook op andere gebieden bekijken de verzekeraar en het ziekenhuis hoe zij kunnen samenwerken voor het verder verbeteren van de zorg in de regio.