De komst van een asielzoekerscentrum met 950 bewoners op industrieterrein De Zegge VII in Raalte is zeker. De gemeenteraad heeft maandagavond ingestemd met het plan van het college.

Wel wil de gemeenteraad enkele kaders toevoegen aan het principebesluit, zoals het betrekken van omwonenden bij de uitwerking, een veilig klimaat in en om het azc en een verkeersveilige loop- en fietsroute.

In de kaders is ook opgenomen dat er voldoende verlichting en beveiliging in de omgeving moet zijn. Bovendien mag de komst van een azc de functie van het bedrijventerrein niet onder druk zetten. Ook moet het azc een positieve invloed op het plaatselijk bedrijfsleven hebben.

Maandagavond is het principebesluit genomen. Dat betekent dat het college de komende maanden de plannen verder uit kan werken. In april of mei 2016 wordt er een definitief besluit genomen.