Raadslid Bernard de Vries Robles van D66 in de gemeenteraad van Ommen heeft bij de behandeling van de belastingplannen het college gevraagd om te onderzoeken of gratis inzamelpunten voor luiers en incontinentiemateriaal zijn te realiseren bij bijvoorbeeld scholen en verzorgingstehuizen.

De afvalinzamelaar van Ommen, de ROVA, doet dat al bij de gemeenten Twenterand, Urk en Oost Gelre.

"Waarom dan niet in Ommen?", vraagt D66 zich af. "Het is een goed voorbeeld van omgekeerd inzamelen en helpt bij het minimaliseren van het aan te bieden huishoudelijk afval. Wethouder Ko Scheele zal de suggestie overnemen."