Wat D66 betreft is Deventer binnenkort één van de gemeenten waar wordt geëxperimenteerd met gereguleerde wietteelt. 

"In Deventer hebben we sinds 2013 een tweetal moties voor gereguleerde wietteelt in de raad in stemming gebracht. De voordeur is wel geregeld, maar de achterdeur nog steeds niet."

D66 Deventer is groot voorstander van gereguleerde wietteelt en ziet de uitkomsten van het onderzoek van een werkgroep van de VNG als steun in de rug.

Toenmalig D66-kamerlid Magda Berndsen heeft op 26 februari 2015 een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarmee ook de achterdeur van de coffeeshops wordt gereguleerd. Lokaal heeft D66 Deventer een tweetal moties ingediend om een lokale pilot met gereguleerde wietteelt voor te bereiden.

Veilige teelt

"Door wietteelt te reguleren creëer je een veilige teelt en heb je invloed op de kwaliteit", aldus D66-raadslid Eva Sipman namens haar fractie. "Door te kiezen voor lokale teelt voor de lokale markt kun je de teelt ook goed afstemmen op de lokaal benodigde handelsvoorraad. Dit geeft verkopers van illegaal geteelde wiet minder kans om hun handelswaar te verkopen."

D66 pleit voor gereguleerde wietteelt voor lokaal gebruik en niet meer dan de beoogde handelsvoorraad. Coffeeshops worden dan ook verplicht bij de gereguleerde wiettelers af te nemen. Daarnaast wordt de wiet, als het aan D66 ligt, biologisch geteeld en komen er op de verpakkingen etiketten met de ingrediënten en de herkomst van de wiet.

Het voorstel van de VNG is nu dat er in een aantal gemeenten geëxperimenteerd gaat worden met gereguleerde teelt. Wat D66 betreft is Deventer een van deze gemeenten. "Het is nu het moment om in Deventer deze pilot uit te gaan werken en uit te gaan voeren."