De veiligheidsregio’s IJsselland en Twente moeten nog voor het einde van dit jaar een opvanglocatie vinden voor 500 asielzoekers. 

En voor 1 februari 2016 moet er een plan liggen voor het realiseren van 2500 opvangplaatsen, die geschikt zijn voor een periode van minimaal 1 jaar of langer.

Commissaris van de koning Ank Bijleveld-Schouten heeft donderdag voor het eerst de regietafel voor de provincie Overijssel bijeen gehad. De regietafel heeft zij in het leven geroepen om de opvang van vluchtelingen in de provincie beter te stroomlijnen.

Voldoende opvangplaatsen

In het provinciehuis in Zwolle werd, onder leiding van de Commissaris van de Koning, door de voorzitters van de veiligheidsregio’s Twente en IJsselland en een vertegenwoordiger van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), besproken welke maatregelen genomen moeten worden om voldoende opvangplaatsen in de provincie te realiseren.

Volgens Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten was het een goed eerste gesprek. “Ik heb er vertrouwen in dat we de klus gezamenlijk gaan klaren.”

De regietafel komt tweewekelijks bijeen. De volgende bijeenkomst is gepland op 17 december.