Een grotere diversiteit aan dagbesteding, meer aandacht voor speciale doelgroepen, meer gespecialiseerd personeel, meer openstelling voor de jeugd en een ruimere openstelling en betere bezetting van het gezondheidscentrum.

Dat zijn volgens het college in Raalte de voordelen van een groter asielzoekerscentrum in de gemeente ten opzichte van een kleinere opvanglocatie.

De gemeenteraad van Raalte liet vorige week tijdens de Raadspleinsessie doorschemeren meer te zien in een iets kleiner azc. Reden voor het college om toe te lichten waarom zij een plan hebben gemaakt met 950 inwoners.

"Op een groter centrum kan een ruimer voorzieningenniveau worden gerealiseerd dan op kleinere centra. Onze verwachting is dat een kwalitatief hoogwaardig centrum niet alleen goed is voor de bewoners van het centrum, maar ook de kans op overlast in de omgeving of incidenten op het centrum verkleind, bijvoorbeeld doordat er meer tijd is voor begeleiding en meer keuze en diversiteit in dagbesteding", laat het college weten.

Investeringen

Niet alleen wil het college een grote bijdrage leveren aan de oplossing van het vluchtelingenprobleem, ook vindt zij dat de investeringskosten beter in verhouding staan wanneer er meer asielzoekers worden opgevangen. 

"Opvang van vluchtelingen wordt volledig met publieke middelen gefinancierd. Publiek geld moet verantwoord en efficiënt worden ingezet. Het inrichten en ontsluiten van de beoogde locatie vereist de nodige investeringen. Deze investeringen staan bij een groter centrum in een betere verhouding tot het (maatschappelijke) resultaat."

Ook de inzet van COA personeel na opening van het centrum is volgens het college effectiever bij een groter centrum.

Consequenties

Tijdens de Raadspleinsessie werd door de Raad meerdere keren geïnformeerd naar de consequenties van een kleinere opvang, bijvoorbeeld met 750 vluchtelingen.

Volgens het college zal men "op straat" weinig verschil merken tussen een centrum met 950 en 750 personen. Ook het veiligheidsgevoel van inwoners verandert volgens het college waarschijnlijk niet. Raalte heeft 19.000 inwoners.