Als de gemeenteraad van Raalte maandag instemt met de komst van een azc in Raalte, dan betaalt het COA de tijdelijke voorzieningen zoals extra verlichting en een voetpad langs de looproute naar het centrum.

Een toegangsweg van de Overkampsweg naar de ingang van het azc moet de gemeente wel zelf betalen. 

Dat blijkt uit een memo die het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Overige kosten en ambtelijke kosten worden vooraf geraamd en op basis van werkelijke kosten bij het COA in rekening gebracht.

Dit principe wordt in de intentie- en bestuursovereenkomst met het COA vastgelegd. Na opening van het azc zijn er de jaarlijkse kosten voor onderhoud, huur, rente en afschrijving. Deze kosten worden jaarlijks bij het COA in rekening gebracht.

Raalte krijgt ook extra inkomsten uit het gemeentefonds, omdat de gemeente meer inwoners heeft. "Wij hebben tijdelijk extra inwoners met alle daar bij horende kosten (bijvoorbeeld meer werk bij burgerzaken en extra gebruik van gemeentelijke voorzieningen in het algemeen)", valt te lezen in de memo.