De krapte op de woningmarkt dwingt woningstichtingen tot innovatie, stelt woningcorporatie SallandWonen. De corporatie bouwt op steeds meer locaties in Salland kantoorpanden, verzorgingshuizen en andere leegstaande gebouwen om tot huurappartementencomplexen.

In Raalte werd het voormalige woongebouw van een zorginstelling aan de Groenling verbouwd tot vier eengezinswoningen die eind november gereed zullen zijn.

Ook is op dit moment de verbouwing bezig van de huidige 56 zorgeenheden in het verzorgingshuis Swaenewoerd. Hierdoor wordt het voormalige verzorgingshuis een zelfstandig woongebouw met 30 appartementen, waar zorg geleverd kan worden.

Ook onderzoekt SallandWonen in Raalte onder andere de haalbaarheid van transformatie van het leeggekomen kantoorpand aan de Marktstraat naar een wooncomplex met acht appartementen.

In Heino wordt op dit moment hard gewerkt aan de transformatie van het voormalige gemeentehuis tot woongebouw. Hierin komt woonruimte voor 13 een- en tweepersoonshuishoudens. "Door nauwe samenwerking met de initiatiefgroep ‘Hart voor Heino’ en de gemeente Raalte zijn we tot een breed gedragen plan gekomen, dat tevens de vitaliteit en kwaliteit van het centrum van Heino verhoogt", zegt SallandWonen.

Lees het uitgebreide bericht op Salland Centraal