Rijkswaterstaat gaat langs de IJssel bij Deventer waar nodig begroeiing verwijderen. Dit moet voor een betere doorstroming zorgen van de rivier.

Op maandag 14 december vindt hierover bij de bowling een informatieavond plaats.

Bij meerdere uiterwaarden langs de IJssel is het nodig om de doorstroming van de rivier bij hoogwater te bevorderen door een deel van de begroeiing te verwijderen. Zo ook bij Deventer en Voorst.

In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen.

Rivierwater

Combinatie Courant verwijdert in opdracht van Rijkswaterstaat samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden langs de IJssel waar nodig deze begroeiing. Dat gebeurt onder de noemer Programma Stroomlijn. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.

Er worden alleen bomen en struiken verwijderd, daar waar de rivier bij hoogwater het hardste stroomt, de zogenoemde stroombaan. Hierbij wordt zorgvuldig omgegaan met beschermde dieren en planten zoals bevers, broedvogels, monumentale bomen en beschermde heggen.

Het onderhoud langs de IJssel vinden gefaseerd plaats tussen het najaar van 2015 en eind 2016.