Bijna tachtig gezinnen en groepen uit Deventer hebben gereageerd op de oproep van Stichting Present om een avondmaal te delen met twee vluchtelingen.

Een enorm succes, dat inmiddels zelfs een iets te groot succes blijkt te zijn. Het aantal vluchtelingen dat deelneemt aan de actie is namelijk door verschillende factoren afgenomen, waardoor niet iedereen bezoek aan tafel krijgt.

Sinds vorige week konden Deventenaren zich aanmelden voor het project, waarbij twee vluchtelingen uit het AZC in Schalkhaar aanschuiven om een avondmaal te delen. Het zou toen gaan om bijna tweehonderd mannen die zich in de PrePOL (Pre Proces-Opvang-Locatie) fase bevinden.

"Op onze oproep om je als gastgezin aan te melden is heel enthousiast gereageerd, vanuit allerlei hoeken. Er zijn bijna tachtig gezinnen en groepen bereid om twee vluchtelingen aan tafel te gast te hebben en ze zo te laten delen in a taste of Holland. Enorm dankbaar en blij zijn we met dit enthousiasme en deze bereidheid", aldus Stichting Present.

Spannend

Overplaatsing en spanning Echter bleek dat het aantal gasten afgelopen woensdag flink was afgenomen, op de dag dat zij zich in konden schrijven voor het project.

"Juist woensdagmorgen zijn er ‘ineens’ vijftig mannen vertrokken naar een ander AZC. Daardoor waren er wel een stuk minder potentiële gasten. Daarbij bleek het voor sommige mensen nog onwennig en (te) spannend. Met als resultaat dat er dit keer 88 gasten zijn, waarmee 44 gastgezinnen ook daadwerkelijk vluchteling-gasten aan tafel krijgen en de andere gastgezinnen dit keer dus niet."

De stichting heeft nog geprobeerd om een oplossing te zoeken. "Maar het was - in overleg met COA - helaas niet mogelijk om zomaar een andere doelgroep op het AZC hiervoor te informeren, interesseren en te laten inschrijven, hoe graag we dat ook hadden gewild."

Teleurgesteld

Een aantal bereidwillige gezinnen moest dus helaas worden teleurgesteld. Maar Present hoopt deze gezinnen later alsnog in contact te kunnen brengen met een aantal vluchtelingen.

"Na deze eerste Meet & Eat en evaluatie met het COA, hopen we hier in januari een vervolg aan te geven. De gezinnen zullen dan als eerste benaderd worden om zich opnieuw als gastgezin aan te melden, zodat de kans dan groot is dat het wel gaat lukken."