De procedures om de komst van windpark De Veenwieken mogelijk te maken, gaan van start met het ter inzage leggen van het milieueffectrapport en voorontwerp bestemmingsplan/inpassingsplan.

Op woensdag 2 december organiseren de gemeente Hardenberg en provincie Overijssel een inloopbijeenkomst tussen 17.00 en 20.00 uur in De Baron in Dedemsvaart.

Initiatiefnemers De Wieken en Raedthuys Windenergie willen in het gebied tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg windpark De Veenwieken realiseren, met vijf windturbines in de gemeente Hardenberg en vijf windturbines in de gemeente Ommen.

De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel willen meewerken aan dit initiatief omdat zij zich willen inzetten voor een toename van duurzame windenergie.

De gemeenteraad van Hardenberg en Provinciale Staten van Overijssel hebben er onlangs mee ingestemd om de inspraakprocedure voor dit initiatief te starten en het milieueffectrapport, voorontwerp bestemmingsplan en voorontwerp inpassingsplan ter inzage te leggen.

Uit deze plannen blijkt waar de windturbines geplaatst worden, wat de hoogte is, enzovoort. Provinciale Staten hebben middels een amendement wijzigingen aangebracht in het plan. 

Lees meer op Vechtdalcentraal.nl