De fractie van Deventer Belang is niet te spreken over de huidige gang van zaken binnen het gemeentebestuur van Deventer.

De huidige coalitie, gevormd door Gemeentebelang, D66, PvdA en CDA, is volgens raadsleden Bram Emens en Christian Kamphuis 'vleugellam' en toont 'gebrek aan lef en visie'.

Deventer Belang richt zich in eerste instantie tot de grote winnaar van de afgelopen verkiezingen: Gemeentebelang. "Een plattelandspartij die er heel knap in is geslaagd ook de kiezers uit stad voor zich te winnen", aldus Emens en Kamphuis.

"Dit is echt knap, want zij hebben altijd gepoogd om zo min mogelijk geld in de stad te investeren ten gunste van het platteland."

Illusie

Emens en Kamphuis verwachtten met de komst van Gemeentebelang in de coaltie 'een andere wind', maar volgens hen is niets minder waar. "Die illusie was al verdwenen bij het uitkomen van het bestuursakkoord ‘Voor elkaar’. Dit document blonk uit in nietszeggende statements en legde een compleet gebrek aan lef en visie aan de dag. Dit is niet alleen de schuld van Gemeentebelang, hierbij zijn ze geholpen door D66, PvdA en CDA."

Nu 2015 zijn einde nadert, beschrijven Emens en Kamphuis waar Deventer volgens hen momenteel staat. "Behalve bestaande projecten gebeurt er niets, geen nieuwe plannen, helemaal niets. In de marge wordt er nog even bezuinigd op subsidies en buurtvoorzieningen, terwijl de kosten voor afvalverwerking stijgen en de dienstverleningsgraad daalt."

Lees meer op DeventerCentraal