Steeds meer kinderen in Deventer groeien op in een gezin dat moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Waar in 2013 nog 1.320 kinderen tot 18 jaar zich in deze positie bevonden, waren dat er een jaar later vijftig meer

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het totaal aantal kinderen in Deventer daalde juist lichtelijk de afgelopen jaren.

Met de groei van het aantal kinderen in een bijstandsgezin volgt Deventer een landelijke trend. In 2014 bereikte het aantal in heel Nederland het hoogste punt sinds 2006, namelijk 222.890 kinderen in de bijstand.

In Deventer komt het aantal kinderen in een bijstandsgezin neer op 6,5% van het totale aantal kinderen in de gemeente. Dat is gelijk aan het landelijk gemiddelde. In 2013 was dit percentage in Deventer 6,2%. Met name op de langere termijn is een duidelijke groei van de hoeveelheid bijstandskinderen te zien. Zo was dit tien jaar geleden nog 5,9% van het totale aantal kinderen in Deventer.