Het conserveren en deels laten restaureren van de erfgoedcollectie van de Athenaeumbibliotheek en de kwetsbare archiefstukken van het Stadsarchief Deventer is afgerond.

Het conserveringsplan is met financiële steun van de gemeente Deventer, particulieren en het bedrijfsleven afgerond.

Kostbare en unieke stukken, die nauw verbonden zijn met de geschiedenis van Deventer, dreigden voorgoed te verdwijnen. SAB presenteerde de gemeente Deventer een reddingsplan en ontving op 10 oktober 2007 een eenmalige financiële impuls van een miljoen euro om aan de slag te gaan. Dat bedrag werd door SAB aangevuld met ruim 300.000 euro bij particulieren geworven sponsorgelden.

Door de SAB is 1250 meter aan archief gerestaureerd en herverpakt en zijn twintigduizend boeken hersteld. In eigen beheer maakte SAB vijfhonderdduizend digitale opnames van de kwetsbare stukken. Het gaat hier om vijftien terabyte aan beeldmateriaal. Door externe bedrijven zijn achthonderd boeken, twaalfhonderd brochures, bijna tweeduizend glasnegatieven, ruim tweehonderd kaarten en een kleine achthonderd charters gerestaureerd.