Een glossy die afgelopen week is verspreid onder medewerkers van de gemeente Deventer is bij verschillende fracties in het verkeerde keelgat geschoten.

Het magazine bevat informatie over de aanstaande verhuizing naar het nieuwe stadskantoor van Deventer, maar heeft 13.600 euro gekost.

PvdA, CDA en Gemeentebelang zetten vraagtekens bij de noodzaak van het luxe magazine. Het blad betreft een full color uitgave met een dikke gelamineerde omslag en uitvouwbare pagina's. Bovendien hebben de ontvangers de eigen voornaam in zilver op de voorzijde gedrukt gekregen. "De uitgave heeft de uitstraling van een geldverslindend, luxueus communicatiemiddel", stellen Jantine Sijbring (PvdA), Henk Groothuis (CDA) en Marcel Elferink (Gemeentebelang).

Soberheid

Niet alleen kunnen er volgens de fracties vraagtekens gezet worden bij de eventuele kosten van deze uitgave, maar ook bij de luxe uitstraling ervan en bij de noodzaak tot dit boekwerkje. "In de discussie over het nieuwe stadskantoor hebben de financiën voor het project een nadrukkelijk stempel gedrukt op de beeldvorming. Vanuit de sobere en doelmatige inzet van financiële middelen, wordt er nu binnen het afgesproken budget een mooi gebouw neergezet. Bij die op soberheid en op besparing ingezette bouw passen geen exorbitante handelingen zoals deze glossy."

De fracties hebben vragen gesteld aan het college van B&W. Daarbij wordt ook gevraagd hoe de inzet van een glossy uit teleggen is met het beleid om steeds meer in te zetten op digitale communicatie.