Hoeveel onderzoeken worden er momenteel eigenlijk door de gemeente Deventer uitgevoerd, hoeveel kosten die en wat leveren ze op? Die vragen legt Deventer Belang neer bij het college van burgemeester en wethouders.

De fractie heeft het idee dat veel onderzoeken niets opleveren of onderin de la belanden. De schriftelijke vragen zijn opgesteld naar aanleiding van de begrotingsbehandeling op 12 november.

Bij een aantal items werd door verschillende fracties namelijk verwezen naar mogelijkheden voor onderzoek. Deventer Belang wil echter wel eens weten wat die onderzoeken nu daadwerkelijk opleveren.

“Wij willen graag weten wat dat betekent voor onze inwoners”, aldus Margriet de Jager. “Veel onderzoeken leveren niets op, of belanden in de la, is ons beeld. Aan het college om het tegendeel te bewijzen.”

De fractie wil weten hoeveel lopende onderzoek er momenteel zijn, wanneer deze gestart zijn en wat de werkelijke kosten bedragen (opgedeeld in ambtelijke kosten en kosten voor extern onderzoek) en wat de effecten van de onderzoeken zijn die in deze collegeperiode zijn afgerond.