De gemeente Raalte verwacht dat er dinsdagavond vooral Raaltenaren naar de informatieavond over de komst van het AZC komen. 

“We zijn voorbereid op alles, maar we verwachten vooral Raaltenaren. We houden het in de gaten, maar hebben geen informatie gekregen dat er bezoekers van buiten Raalte komen", zegt burgemeester Martijn Dadema, die hoopt op een drukke bijeenkomst in De Leeren Lampe.

“Ik hoop dat er heel veel mensen komen om hun zegje te doen en van gedachten te wisselen. Iedereen is welkom en we houden de avond zo laagdrempelig als mogelijk. We willen iedereen er bij betrekken, ook bij het besluit.”

Dadema vervolgt: “Ik hoop op een respectvolle avond en we willen iedereen de gelegenheid en de veiligheid geven om zijn of haar mening te geven."

Fatsoenlijke bijeenkomsten

De burgemeester is positief over eerdere besloten bijeenkomsten die er zijn geweest met omwonenden en de naastgelegen bedrijven. "Dat waren open en fatsoenlijke bijeenkomsten. En dat verwacht ik dinsdagavond ook, de Raaltenaar kennende.” 

Om de avond in goede banen te leiden, heeft de gemeente goed om zich heen gekeken en gepraat over de ervaringen van andere gemeenten. Daarom is er gekozen om de avond te beginnen met een plenair gedeelte in de theaterzaal.

Informatiemarkt

Burgemeester Dadema en iemand van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) doen hun zegje. Vervolgens kunnen er vragen gesteld worden. Dat duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. Vervolgens is er een soort informatiemarkt waar onder andere de gemeente, vluchtelingenwerk en het COA staan. Dan kunnen er kleinschalige vragen gesteld worden.

“We hebben natuurlijk wel wat huisregels ingesteld om de avond in goede banen te leiden. Dan moet je denken aan mensen laten uitpraten. En als iemand zich er niet aan houdt, dan wordt hij of zij daar ook op aangesproken.”

De informatieavond in De Leeren Lampe begint om 20.00 uur. In de zaal is ruimte voor 300 mensen. Zit deze zaal vol, dan kan er in een andere zaal meegekeken worden via een live-verbinding.